ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ


Ξηραντήριο αραβοσίτου

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία αφυδάτωσης μηδικής-ζωοτροφές

Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει συγκρότημα αποθήκευσης και ξήρανσης αραβοσίτου, με σκοπό την προμήθειά της με επαρκείς ποσότητες αραβοσίτου εγγυημένης ποιότητας και τη δυνατότητα εμπορίας δημητριακών.

Αναλυτικότερα, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι εγκατεστημένα σιλό αποθήκευσης δημητριακών. Επιπροσθέτως, έχει εγκατασταθεί ένα υπερσύγχρονο ξηραντήριο αραβοσίτου, εφοδιασμένο με κλιματιστικό μηχάνημα ψύξης (air-condition), το οποίο:
ψύχει τον ξηραμένο αραβόσιτο στους 7-8 ºC, έτσι ώστε αυτός να έχει τις ελαχιστότατες απώλειες θρεπτικής αξίας, εν αντιθέσει με τα παραδοσιακά ξηραντήρια, τα οποία για την ψύξη του αραβοσίτου χρησιμοποιούν αέρα με θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος.

Our specialty making expert services proposes you with a exciting possibility to acquire splendidly created plagiarism-100 percent free customized papers and, due to this fact, save your time and cash write my paper